Bestel
  • Beschrijving

Prideaux Humfrey Doktor der H. Godgeleerdheit, en Deken van Norwich

1731, Tirion Isaak te Amsterdam

In-Folio, originele bruin lederen volle band met zeven nerven op de rug, bevattende een Voorrede van de schryver (22pp.), een Tyd-tafereel (32pp) en zeven topografische kaarten op dubbele pagina van respectievelijk, 1: Griekenland, Makedonie, en Thrakie. 2: Klein Azie. 3: Arabie, Armenie, Medie, Persie, Parthie, Indie, enz. 4: Egipte, Libye en Kyrene. 5: Palestyne of het Heilige Land. 6: Syrie. 7: Platte grond van den Tempel van Jeruzalem, 22pp. + 1551pp. + 38pp. (Bladwyzer + Lyst der schriftuur-texten + Lyst der schryveren + Verbeteringen). Boek en kaarten in zeer goede staat, slijtage van de boekband, rug in goede staat, titeletiket gedeeltelijk beschadigd, vochtrand op enkele schutbladen (zonder tekst) achteraan het boek.