Eerstelingen

13P00030/2
    Delivery time:5-7 days
Add to Basket
  • Description

August Meert

190?, P. Van Schuylenbergh-Luca, Aalst

Originele uitgave. Mooie staat. Octavo, softcover, originele uitgifteband, 31 pagina's.
Notities bij August Meert, geb. Aalst 1887 - overleden Aalst 1916
Heeft nog een tijdje gewerkt als tabakbewerker bij Michel Roggé in deCumontstraat. Hij was er de werkmakker van Alfons Callebaut. Alfonsnoemde hem een groot dichter en tevens een groot zwanser. Op alles eniedereen maakte hij op één, twee, drie een rijmpje.(uit "Memoires envertellingen van Alfons Callebaut" p.9)
Publiceerde meerder dichtbundels waaronder "Eerstelingen" (z.j.). Inzijn gedichten, niet zonder talent, is het sociaal engagement sterkvoelbaar. Stakingsliedje Viscose 1908. Het gevolg ervan was dat hij nahet beëindigen van het conflict nog moeilijk werk kon vinden. Hij kendeveel ellende, miserie die nog vergroot werd door de geboorte van eendochtertje. Toch verloor hij de moed niet. Hij begon te leuren enverdiende nog enkele centen met het maken van gelegenheidsverzen en liepmarkten en dorpskermissen af om door gezang wat meer te verdienen. Hijleidde een zwervend leven en vond er een hoog genot in. (naar Ach.Brijs)