Add to cart
  • Description

1961, Kommissie voor Kulturele Aangelegenheden, Gent

Quarto uitgifteband, rijk geillustreerd, eerste band met o.a. Gerard Hermans kunstschilder en tekenaar en Guilliam Caudron van Aalst, 240pp., tweede band volledig gewijd aan " Oorspronck der Cameren van Rethorycke, Statuen ende Ordonnancien der selve onder den titel Jesus Metter Balsem Bloume", 96pp. uitstekende staat.