De Advertentie in de Nieuwsbladen

De Beden in het Graafschap Vlaanderen tijdens de Regering van Keizer Karel V (1515-1550)

De K.A.J., haard van verzet.

De Vlaamse Polyfonie

Dit Vlaanderen heb ik hartelijk lief! (ons land zoals het eertijds was)

Drapeaux, Bannières Souvenir de la "Vielle Flandre" - Vlaggen & Wimpels Aandenken van "Oud-Vlaendren" (Exposition Universelle et Internationale de Gand - Wereldtentoonstelling van Gent 1913)

Een Eeuw Solidariteit (Geschiedenis van de Socialistische Vakbeweging)

Eigen Aard (Overzicht van het Vlaamse Volksleven)

Evolutie van de Vlaamse Beweging van 1795 tot 1950

Exposé de la situation de la Province de la Flandre-Orientale

Frans Vlaanderen

Frans Vlaanderen

Het Vlaamse Volksleven (Vlaamse Pockets)

Homofilie in Vlaanderen

Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland / Achtste deel: XVI. Tergspelletjes - XVII. Voor- en Naspel - XVIII. Varia

Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland / Eerste deel: Inleiding - I. Loopspelen II. Springspelen.

Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland / Zesde deel: XII. Kind en Natuur

Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland / Zevende deel: XIII. Kind en Kalender - XIV. Kind en School - XV. Kind en Muziek.

Kinder-Volksliedjes uit de Vlaamse Gewesten

Kracht van Wind en Water (Molens in Vlaanderen)

Kunstbeeld in Vlaanderen Vandaag: 100 Hedendaagse Kunstenaars

Les Vieilles Villes de Flandres Belgique et Flandre Française

L'État bourguignon 1363 - 1477

Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en volk

Nederlandse Familienamen in historisch perspectief