Vlaanderen Algemeen

Kijk op het groene Vlaanderen

Karel De Waele, Ulrich Libbrecht, Walter De Mulder
1984. Davidsfonds, Leuven

Twistgesprek tussen Demer en Schelde, zijnde een academische verhandeling over meisjes, bier, heiligen, sexuele, culturele en agronomische aangelegeheden.

Ernest Claes en Filip De Pillecyn
1956. De Clauwaert

Vlaamse Begijnhoven - Werelderfgoed

Suzanna van Aerschot, Michiel Heirman
2001, Davidsfonds, Leuven

Krijgers voor God. De orde van de tempeliers in de Lage Landen (1120-1312)

Michel Nuyttens

2007, Walburg Pers / Davidsfonds Leuven

De rode vakbond in de ministeries - Historiek van de ACOD - Sector Ministeries (1945-1995)

Marc Van De Velde, Robbie Ghekiere, Willy Deceuninck, Jean Lizen

ACOD

Verheerlijkt Vlaanderen

Antonius Sanderus

1980, C. De Vries-Brouwers, Antwerpen / Amsterdam

La Compagnie d'Ostende

Jacques Crokaert

1975, Crockaert

"Er zijn geen belgen!" - Vlamingen van alle partijen verenig u!

Dr. Paardekooper

1962, Standaard-Boekhandel, Antwerpen

Tussen hemel en aarde - Kermissen en circussen in Kortrijk

Christiaan Germonpré

1995, Groeninghe, Kortrijk

Bedelordekloosters in het Graafschap Vlaanderen

Walter Simons

1987, Stichting Jan Cobbaut, Steenbrugge

Reuzen en geuzen van Vlaanderen - tien eeuwen volksverhalen en volksgebruiken

Frederick Tristan

1981, Publiboek, Baarn

Woordenboek van de Vlaamse Dialekten - Deel I Landbouwwoordenschat Aflevering I Akkerland en Weiland

Magda De Vos, Hugo Ryckeboer

1979, Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, Rijksuniversiteit Gent

Hedendaagse Kunst in Vlaanderen

Roger Vanmarcke

1973, Camille Vandemaele

Woordenboek van de Vlaamse Dialekten - Deel II Niet-Agrarische Vaktalen Aflevering 1 De Mandemaker Aflevering 2 De Strodekker Aflevering 3 Handspinner en Touwslager

Magda De Vos, Hugo Ryckeboer, Jacques Van Keymeulen

1982, Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, Rijksuniversiteit Gent

Woordenboek van de Vlaamse Dialekten - Deel II Niet-Agrarische Vaktalen Aflevering 2 De Strodekker

Magda De Vos, Hugo Ryckeboer, Jacques Van Keymeulen

1982, Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, Rijksuniversiteit Gent

Woordenboek van de Vlaamse Dialekten - Deel II Niet-Agrarische Vaktalen Aflevering 3 Handspinner en Touwslager

Magda De Vos, Hugo Ryckeboer, Jacques Van Keymeulen

1982, Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, Rijksuniversiteit Gent

Woordenboek van de Vlaamse Dialekten - Deel II Niet-Agrarische Vaktalen Aflevering 4 De Kuiper en de Hoepelmaker

Jacques Van Keymeulen, Kristien Van Der Sypt, Magda De Vos, Hugo Ryckeboer,

1988, Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, Rijksuniversiteit Gent

Woordenboek van de Vlaamse Dialekten - Inleiding

Magda De Vos, Hugo Ryckeboer, Johan Taeldeman, Willem Pée

1979, Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, Rijksuniversiteit Gent

Woordenboek van de Vlaamse Dialekten - Deel I Landbouwwoordenschat Aflevering I Akkerland en Weiland

Magda De Vos, Hugo Ryckeboer

1979, Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, Rijksuniversiteit Gent

Woordenboek van de Vlaamse Dialekten - Deel I Landbouwwoordenschat Aflevering 2 Behuizing

Magda De Vos, Hugo Ryckeboer, Jacques Van Keymeulen

1985, Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, Rijksuniversiteit Gent

Woordenboek van de Vlaamse Dialekten - Deel I Landbouwwoordenschat Aflevering 3 Het Erf

Magda De Vos, Hugo Ryckeboer, Jacques Van Keymeulen

1987, Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, Rijksuniversiteit Gent

Woordenboek van de Vlaamse Dialekten - Deel II Niet-Agrarische Vaktalen Aflevering 1 De Mandemaker

Magda De Vos, Hugo Ryckeboer, Jacques Van Keymeulen

1982, Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, Rijksuniversiteit Gent

100 Jaar Boerenbond in beeld

Collectief

1990, Belgische Boerenbond

20 Jaar Volksunie (Een beknopt overzicht van de wording, de stichting en de geschiedenis van de Vlaams-nationale partij)

F. Van der Elst

1974, Volksunie, Brussel

Adel in Vlaanderen. Verleden, heden en toekomst

Jonkheer Paul de Pessemier ’s Gravendries

2010, Borgerhoff-Lamberigts,