Contes et Fables de la Fontaine avec les illustrations de Fragonard parues dans l'édition de Didot de 1795

la Fontaine

1969, Jean de Bonnot Paris

Romeinse Sagen en Verhalen

Damsté Onno

1990, Het Spectrum Utrecht

Mejonkvrouwe de Mauléon

Bosboom-Toussaint A.L.G.

1982, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage.

Manon Lescaut

Prévost Abbé

1941, Paul Cotinaud, Editions du Rameau D'Or Paris

Le Barbier de Seville / La Mère coupable (L'autre Tartuffe)

Beaumarchais

+/- 1930 Editions Nilsson Paris

Deutsches Mittelalter (Deutsche Dichtungen aus der ersten Blütezeit der europäische Literatur)

von der Leyen Friedrich, ausgewählt von...

1980, Insel Verlag Frankfurt am Main

Vondel

De werken van Vondel, volledige en geillustreerde textuitgave in tien deelen, levensbeschrijving, geschied- en boekkundige toelichting, literatuuropgave enz. door DR. J.F.M. Sterck, Taalkundige bewerking door DR. H.W.E. Moller, Letterkundige inleidingen van C.R. De Klerk, LR. B.H. Molkenboer, Prof. Dr. J. Prinen JLZN. en L. Simons, Bandteekening van Prof. R.N. Roland Holst.

Luyckx H., B. Barnard, M. Libert e.a.

Lexicon van Nederlandse Letterkunde (Auteurs, Anonieme werken, Periodieken)

Multatuli

Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij.

Peter Lolosimo

Aarde zonder tijd

Sue Eugene

De Verborgenheden des Volks of Geschiedenis van een Arbeiders-Geslacht door de eeuwen heen

Guerin Eddie

Vijftig jaren gevangenis (Mijn leven als misdadiger)

Te Winkel J.

De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Lettekunde

Baronian Jean-Baptiste

La France Fantastique de Balzac à Louÿs

Finné Jacques

L'Amerique Fantastique de Poe à Lovecraft