Andere Vlaamse Schrijvers

 

Vlaamse Gaaien (Verhalen van Achilles Cools)

Atlas, 2003

Zomervlammen (verzen)

De Mont Pol

1922, A.W. Sijthof, Leiden

Verzameld werk van August Vermeilen

Vermeilen  August

A. Manteau

De kat in den boom

Gijsen Marnix

1953, A.A.M. Stols, 'S Gravenhage

Pieter Bas

Godfried Bomans
1971, Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen

Waar zit die heldere zanger - De mooiste gedichten van Guido Gezelle

Jozef Deleu
1998, Lannoo, Tielt

Abelard en Heloise (Het verhaal van mijn ongelukken)

Armand Boni
1980, Standaard Uitgeverij, Antwerpen

De bruidegom van mijn ziel

Frans Van Isacker
1975, Orion, Brugge

Dit is van mij

Saskia de Koster
2009, Prometheus

Het zusje van de buurvrouw

Margot Vanderstraeten
Angele.be

Kroniek van een aangekondigde dood

Marnix Gijsen
1983, Meulenhoff, Amsterdam

De diaspora

Marnix Gijsen
1979, Meulenhoff, Amsterdam

De vermaledijde vaders

Monika van Paemel
1986, Meulenhoff, Amsterdam

Allengs, gelijk de spin (Jeugsherinneringen)

Marnix Gijsen
1984, Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage / De Vries-Brouwers, Antwerpen

Joachim van Babylon

Marnix Gijsen
1984, Meulenhoff, Amsterdam

Overkomst dringend gewenst

Marnix Gijsen
1978, Uitgegeven door de Commissie voor de Collectieve propaganda van het Nederlandse Boek en de Vereniging ter Bevorderingvan het Vlaamse Boekwezen ter gelegenheid van de Boekenweek 1978

En de liefste dingen nog verder

Paul de Wispelaere
1998, Uitgeverij Atlas / Contact

Zij en Ik (Het verhaal van een vriendschap)

Annemie Struyf, Lieve Blansquaert

2010, Lannoo, Tielt


Indian Summer

Jef Geeraerts

1988, Manteau, Antwerpen

De man van overmorgen

Marnix Gijsen
1975, Em. Querido, Amsterdam

Geheime kamers

Jeroen Brouwers
2000, Standaard, Maarten Muntinga,Uitg. Atlas

De eeuw van de ekster

Brigitte Raskin
2005, Van Halewijck

De Indiëromans

Jeroen Brouwers
1992, De Arbeiderspers, Amsterdam

Rozen op ijs

Monika Van Paemel

1998, Meulenhoff, Amsterdam

Waarom Vlaanderen Nederlands Spreekt

Lode Wils

2001, Davidsfonds, Leuven