Toneel Theatre

20% korting vanaf 50 Euro - 20% de remise à partir de 50 euros - 20% discount from 50 Euro

De Kunst om zich zelf te Grimeeren

En nu de moraal... 1895 - 1936 // En nu de moraal... 1936 - 1981 (Geschiedenis van het Nederlands cabaret)

Festival der liefde door de Rotselaarse toneelgroep

Het Vlaamsch Toneel, inzonderheid in de XIX° Eeuw, geschreven in opdracht van den Koninklijken Toneelkring "De Morgenstar" van Brussel