Grote ontmoetingen / Jef Geeraerts

Grote ontmoetingen / Jos Vandeloo

Grote ontmoetingen / Jozef L de Belder

Grote ontmoetingen / Marnix Gijsen

Grote ontmoetingen / Stijn Streuvels

Grote ontmoetingen / Valère Depauw

Grote ontmoetingen / Ward Ruyslinck

H. C. Pernath

Hendrik Conscience

Herman Teirlinck

Herwig Hensen

Hubert Lampo

Hugo Claus

Jan Frans Willems

Jan Vercammen

Jan Walravens

Johan Daisne

Julien Kuypers

K. van den Oever

Karel Jonckheere

Lode Baekelmans

Lode Zielens

Maurice Gilliams

Omer K. De Laey

P. van Langendonck