Belgische Folklore Belge

20% korting vanaf 50 Euro - 20% de remise à partir de 50 euros - 20% discount from 50 Euro

Nederlandse Spreekwoorden, spreuken en zegswijzen

Over Narren, Kreupelen, Doven en Blinden. - Leven met een handicap van de Oudheid tot nu.

Studien en Essays over oude Volksvertelsels

Volkssage, Volksgeloof en Volksgebruik

Ik kom u te vragen een uytsteekbart

Studiën en Essays over oude Volksvertelsels

Bedevaartvaantjes (Volksdevotie rond 200 heiligen op 1000 vaantjes)

Volksgeneeskunde in Vlaanderen

Art Populaire (tome II)

De Uithangteekens (In verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd)

Des Accordailles aux Epoussailles (Usages et traditions des fiançailles et du mariage en Wallonie et en Flandre)

Folklore et Joyaux des Communes Belges

Het boek de Opschriften (Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven)

Het gevecht met de duivel (Heksen in Vlaanderen)

Het tafelspel bij de Rederijkers

Het Vlaamse Volkslied in Europa

Het volksboek van Ulenspieghel (Naar de oudste, bewaard gebleven druk van Michiel Hillen van Hoochstraten te Antwerpen uit de eerste helft van de 16de eeuw.)

Le Folklore Belge

Le Folkore Belge

Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en volk

Syntaxis van het Aalsters dialect

Van Gehucht tot Dorp

Verliefd Verloofd Getrouwd (Huwelijksgebruiken in Vlaanderen en Wallonië vroeger en nu)

Vlaamse Kinderspelen uit West Brussel

Volkshuisraad in Vlaanderen (deel 2)