Belgische Folklore Belge

 

Nederlandse Spreekwoorden, spreuken en zegswijzen

K. Ter Laan & A.M. Heidt jr.

2004, Het Spectrum

 

Over Narren, Kreupelen, Doven en Blinden. - Leven met een handicap van de Oudheid tot nu.

Ben Wuyts

2005, Davidsfonds, Leuven

Studien en Essays over oude Volksvertelsels

Alfons De Cock

1919, De Sikkel, Antwerpen / AE E Kluwer, Deventer / Ad. Hoste, Gent

Volkssage, Volksgeloof en Volksgebruik

Alfons De Cock

1918, Gust Janssens, Antwerpen

Ik kom u te vragen een uytsteekbart

Andries Van den Abeele

1983, Heemkundige Kring Maurice Van Coppenholle

Vlaamsche Sagen uit den volksmond

Alfons De Cock

1921, Maatschappij voor Goede & Goedkoope Lectuur, Amsterdam

Studiën en Essays over oude Volksvertelsels

Alfons De Cock

1929, De Sikkel, Antwerpen / AE.. E. Kluwer, Deventer / AD. Hoste, Gent

De oude Vlaamse Bedevaartvaantjes (Hun Volkskundige en Cultuurhistorische betekenis)

Jos Philippen

1968, Europa, Uitgeversbedrijf, Diest

Mariabedevaartvaantjes (Volksdevotie op 1175 vaantjes)

Renaat van der Linden

1987, Uitgeverij Tabor, Brugge

Bedevaartvaantjes (Volksdevotie rond 200 heiligen op 1000 vaantjes)

Renaat van der Linden

1986, Uitgeverij Tabor, Brugge

Volksgeneeskunde in Vlaanderen

Alfons De Cock

1891, J. Vuylsteke, Gent

Art Populaire (tome II)

Introduction par Henri Focillon (Prof. à la Sorbonne)

1931, Editions Duchartre, Paris

De Uithangteekens (In verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd)

Mr. J. Van Lennep en J. Ter Gouw

J.J. Couvreur, Den Haag

Des Accordailles aux Epoussailles (Usages et traditions des fiançailles et du mariage en Wallonie et en Flandre)

Van Huffel Marysa, Aron Paul, Cauchie Ria, Delruelle-Vosswinkel Nicole e.a.

1988, Hatier Didier, Bruxelles

Folklore et Joyaux des Communes Belges

Desart Robert et Anne Quievrieux

1972, Robert Desart, Bruxelles

Het boek de Opschriften (Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven)

Mr. J. Van Lennep en J. Ter Gouw

J.J. Couvreur, Den Haag

Het gevecht met de duivel (Heksen in Vlaanderen)

Fernand Vanhemelryck

1999, Davidsfonds, Leuven

Het tafelspel bij de Rederijkers

Het Vlaamse Volkslied in Europa

Boone Albert S.J.

1999, Lannoo, Tielt

Het volksboek van Ulenspieghel (Naar de oudste, bewaard gebleven druk van Michiel Hillen van Hoochstraten te Antwerpen uit de eerste helft van de 16de eeuw.)

Dr. Loek Geeraerdts

1986, DNB / Uitgeverij Pelckmans, Kapellen

Le Folklore Belge

Marinus Albert

1937 - 1940, Les Éditions Historiques, Bruxelles

Le Folkore Belge

Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en volk

Syntaxis van het Aalsters dialect

Van Gehucht tot Dorp

M. Cafmeyer

1971, Bibliotheek van de Westvlaamse Volkskunde