Right of return of the item you bought

Nederlands - English - Français

Hieronder vindt u verschillende situaties waarin u een item kunt terugkeren. Verzendkosten worden gedragen door de koper.

Ik wil de geleverde goederen niet behouden. 

Wil u de geleverde goederen niet behouden dan kun je volgens de Europese wetgeving, deze terugsturen binnen 14 dagen te rekenen vanaf de eerste dag volgende op krijgt de dag van aankomst en het betaalde bedrag voor het item terugbetaald krijgen, exclusief verzendkosten binnen de 14 dagen.

U doet dit als volgt: het retourdocument zo volledig mogelijk invullen en de reden aangeven voor terugkeer (niet verplicht) en het rekeningnummer waarop wij kunnen terugbetalen. Stuur ons het item dat u wilt retourneren onbeschadigd en in zijn originele verpakking terug naar Antiquariaat Boekenventje/Norbert Daelman Herdergemsestraat 25 9340 Lede in België.
Zodra het artikel in onze distributiecentrum is aangekomen, crediteren of doen we de terugbetaling binnen de 14 dagen.

Het artikel dat verzonden is is het boek op mijn bestelling, maar ik heb blijkbaar een fout gemaakt, want het is niet het boek dat ik eigenlijk wilde. Kan ik het uitwisselen?

Dan kunt u het ons terugsturen binnen 14 dagen. Wij betalen u het volledige bedragterug exclusief verzendkosten.

 

I want the goods delivered are not maintained. May I return?

 

Would you like the goods delivered not retained then you can in accordance with the European legislation, return your order within 14 days commencing on the first day following the arrival day and you get the amount paid for the item back excluding shipping costs within 14 day's.

 

You do this as follows: fill out the return document as completely as possible and indicate the reason for return (not compulsory) and the account number to which we can refund you the amount of the book please send us the item you want to return undamaged and in its original packing back to antique store Antiquariaat Boekenventje/Norbert Daelman Herdergemsestraat 25, 9340 Lede in Belgium.

is the article in our distribution centre arrived than we credit note as soon or refund within 14 day's.

 

The article that shipped is the book on my order, but I apparently made a mistake because it's not the book that I actually wanted. Can I exchange it?

 

Have you ordered the wrong book then you can return it to us within 14 days. We deposit you back the entire amount of the item excluding shipping costs.

 

 

Ci-dessous, vous trouverez plusieurs situations dans lesquelles vous pouvez retourner un article. Frais de livraison sont supportés par l'acheteur.

Je ne veut pas maintenir les marchandises livrées. Puis-je retourner ?

Vous pouvez conformément à la législation européenne, retourner votre commande dans les 14 jours commençant le premier jour suivant le jour d'arrivée et vous obtenez le montant payé hors frais de port dans les 14 jours.

Vous procédez comme suit : remplir le document de retour aussi complètement que possible et d'indiquer la raison pour le retour (non obligatoire) et le numéro de compte à qui nous pouvons vous rembourser le montant du livre. nous envoyer l'article que vous souhaitez retourner en bon état et dans son emballage original à Antiquariaat Boekenventje/Norbert Daelman Herdergemsestraat 25Lede 9340 en Belgique. Dès que l'article est arrivé dans notre centre de distribution nous vous créditons ou remboursont dans un délai de 14 jour.

L'article livré est le livre sur ma commande, mais apparemment, j'ai fait une erreur parce qu'il n'est pas le livre que je voulais réellement. Puis-je échanger il ?

Vous avez commandé le livre mal alors vous pouvez nous le retourner dans les 14 jours. Nous vous déposons retour la totalité du montant de l'article, hors frais de port.

 

Formulaire de retour dois comprendre: Nom du client, la date et numéro de la commande et la date de livraison