Geschiedenis van de vrouw - Middeleeuwen

Geschiedenis van de vrouw - Middeleeuwen

Geschiedenis van de vrouw - Oudheid

Geschiedenis van de vrouw - Van de Renaissance tot de moderne tijd

Geschiedenis van het persoonlijk leven - Van de Renaissance tot de Verlichting

GESCHIEDKUNDIGE NAVORSCHINGEN OVER DE ALOUDE ABDIJ VAN 'T PARK

Gewapend met Kennis - 500 jaar Militaire Boekcultuur in Nederland

Godvruchtige Gedenkenis Mijnheer Adriaan-Frans Vaerman en Juffrouw Jodoca-Ludovica Van Den Eynde

Gonzaga. Macht, Intrige en Cultuur in Een Italiaanse Renaissance-stad.

Halzgericht (Kriminalität und Strafjustiz in alter Zeit

Herfsttij der middeleeuwen (Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden)

Het grote spel

Het verhaal van de kinderkruistocht

Histoire de Boulogne sur Mer

Histoire de l'Empire Faisant suite a l'Histoire du Consulat

Histoire des Provinces Françaises du Nord (2. Des principautés à l'empire de Charles Quint (900 - 1519)

Histoire du Consulat

Histoire du gouvernement de Venise. (Tôme 2 et 3)

Historiografie - Vijfentwintig eeuwen geschiedschrijving van West-Europa

In de sporen van Alexander de Grote

In de sporen van de eerste beschavingen

Internationale Politiek

Ivan le Terrible

Jean Bart

Jeanne d' Arc a-t-elle été brulée