Koninklijk Toneelgezelschap 't Land van Riem Aalst / Speciale opvoering van -De Stuwdam- 5 september 1956 voor de mijnramp te Marcinelle

Hospiciegoederen 1900 Verpachting / Stad Aalst

Herinneringen, Volkstypen en Vaartkapoenen

77 Momenten (Authentieke verhaaltjes uit Aalst)

Recht, Al barste de wereld !

Pape tot Depaepe , Schipperen vanaf 1288 langs Dender, geschiedenis en cultuur

Hofstade (Groot Aalst, een geschiedkundige verhandeling met inventarisatie van zijn straten en gebouwen)

De Sint-Martinuskerk te Aalst Kunstwerken I + II

Schepen Désiré De Wolf en ons park

Ons heilig voorgeslacht

Het schoon verleden

Nieuwe verzekens voor ons volk

Biographie de Thierry Martens d'Alost

Fons Van De Maele 1874 - 1938 De werkman-dichter / levensschets en bloemlezing

Een musicerende stad 1860 - 1980 - Het Aalsterse Volksleven 4