Geschiekundige bijdrage nopens het ontstaan en de ontwikkeling van Handel en Nijverheid te Aalst sedert de jaren 1800

Gijzegem Vroeger en Nu (Een kijkboek)

Koninklijk Toneelgezelschap 't Land van Riem Aalst / Speciale opvoering van -De Stuwdam- 5 september 1956 voor de mijnramp te Marcinelle

Hospiciegoederen 1900 Verpachting / Stad Aalst

Herinneringen, Volkstypen en Vaartkapoenen

77 Momenten (Authentieke verhaaltjes uit Aalst)

Recht, Al barste de wereld !

Pape tot Depaepe , Schipperen vanaf 1288 langs Dender, geschiedenis en cultuur

Hofstade (Groot Aalst, een geschiedkundige verhandeling met inventarisatie van zijn straten en gebouwen)

De Sint-Martinuskerk te Aalst Kunstwerken I + II

Schepen Désiré De Wolf en ons park

Ons heilig voorgeslacht

Het schoon verleden

Nieuwe verzekens voor ons volk

Biographie de Thierry Martens d'Alost

Fons Van De Maele 1874 - 1938 De werkman-dichter / levensschets en bloemlezing

Een musicerende stad 1860 - 1980 - Het Aalsterse Volksleven 4