De Twee Broeders (Oorspronkelijke Roman)

Putteman D.

Excelsior's Volksromans, Brugge

De Zusters Maricolen van Dendermonde te Lede - 150 Jaar Psychiatrische Zorg 1829 - 1979

Vinck E.

1979, Drukkerij S.V. SPES, Lede

Den Wedergekomen Pierlala (Naar het achttende-eeuwsch bewaardgebleven handschrift van den Aalstenaar Jan-Baptist-Jozef Luyckx 1757-1836)

Jan-Baptist-Jozef Luyckx

1928, De Volksstem - J. Van Nuffel-De Gendt

d'Europ of d'Euraf - Eroepa gezieng deir nen Oilsjterschen bril

1991, Kaiserlycke Soevereine Caemere der Draeckenieren tot Aelst

Dirk Martens 1473 - 1973 Aalst (Tentoonstelling)

Collectief

1973, Stadsbestuur Aalst

Een keuze uit artikels voor allen

Bert Van Hoorick

1980, Socialistische Gemeenschappelijke Aktie, Aalst

Een Musicerende stad (Het Aalsters Volksleven 4)

Jos Ghysens
1981. Gennotschap voor Aalsterse Geschiedenis

Een musicerende stad 1860 - 1980 - Het Aalsterse Volksleven 4

Jos Ghysens.

1981, Genootschap voor Aalsterse Geschiedenis

Eerstelingen

August Meert

190?, P. Van Schuylenbergh-Luca, Aalst

Familieboek deel 2 - Haaltertse gezinnen in de kijker.

Willy De Loose

2008, Heemkundige Kring Haaltert

Fons Van De Maele 1874 - 1938 De werkman-dichter / levensschets en bloemlezing

De Geest Jozef

1973, Strobbe, Izegem

Fuga - Aalsterse Kunstenaars over Liefde en Dood - Etienne Bauwens - René Bekaert - Karl Heeremans - Fons Macharis - Wilhelm Mechnig - Walter Schelfout - Firmin van der Poorten - Herwig van Holsbeeck

Jean-Paul van der Poorten

1988, Dialoog

Geschiedenis van het Toneel te Aalst en bezonderlijk van de Koninklijke Rederijkkamer "De Catharinisten" onder kenspreuk "aMor VInCIt"

Valery D'Hondt

1908, P. Van Schuylenbergh-Luca, Aalst

Geschiedenis van het Toneel te Aalst en bezonderlijk van de Koninklijke Rederijkkamer "De Catharinisten" onder kenspreuk "aMor VInCIt"

D'Hondt Valery

1908, P. Van Schuylenbergh-Luca, Aalst

ex Shipping

Geschiedenis Van Hofstade

J. De Brouwer

1949, J. De Brouwer

Geschiekundige bijdrage nopens het ontstaan en de ontwikkeling van Handel en Nijverheid te Aalst sedert de jaren 1800

Van Der Heyden A.

1959, Gemeentebestuur Aalst

Gijzegem Vroeger en Nu (Een kijkboek)

1990, Van Mol Clemens

Groot miniKwisboek 1986

1986, Kaiserlycke Soevereine Caemere der Draeckenieren tot Aelst

Hector Plancquaert - Daensistisch politicus, journalist en letterkundige.

Van Campenhout Frans

1986, De Nederlanden, Antwerpen

Hedendaagse Schrijvers in en om Het Land van Aalst

Verbruggen Jo

1975, Jonge Ekonomische Kamer, Aalst

Heilig Hart van de heerlijkheid Popperode tot parochie - 75 jaar kerk - 80 jaar parochie - 875 jaar geschiedenis

2004, Pierre Van Der Vurst

 

Heiligenverering te Aalst

Jos Ghysens

1993, Genootschap voor Aalsterse Geschiedenis

Heiligenverering te Aalst

Ghysens Jos

1993. Genootschap voor Aalsterse Geschiedenis, Aalst

Herdenkings-Album Alfons De Cock 1850 - 1921

1921, Excelsior, Brugge

Herdenkings-Album Alfons De Cock 1850-1921 (° Herdersem bij Aalst)

Collectief

1929, Excelsior, Brugge