Analen van den Oudheidkundigen Kring van de Stad en het voormalig Land van Aalst - Anales de la Société Archéologique de la Ville et de l'Ancien Pays d'Alost - Promenade archéologique par la route antéromaine - Lede à Wanzele.

Moens Jean

1905, Spitaels-Schuermans, Alost

Analen van den Oudheidkundigen Kring van de Stad en het voormalig Land van Aalst - Cartularum en Renteboek van het Begijnhof Ste. Katharina op den Zavel te Aalst

Soens E.

1912, Spitaels-Schuermans, Alost

Analen van den Oudheidkundigen Kring van de Stad en het voormalig Land van Aalst - Het ontwerp van Afleidingsvaart van den Dender naar Nederschelde in de XVIIIe Eeuw.

Reyntens Oscar

1912, Spitaels-Schuermans, Alost

Baardegem (deel 2)

Ockeley Jaak, Robbijns Luc e.a.

1985, Genootschap voor Aalsterse Geschiedenis

Baardegem (Een geschiekundige verhandeling van zijn straten en gebouwen (Groot Aalst deel 2)

Jaak Ockeley, Luc Robbijns e.a.

1985, Genootschap voor Aalsterse Geschiedenis

BARON ROMAIN MOYERSOEN EN POLITIEKE PROBLEMEN VAN ZIJN TIJD 1870-1967

LUDOVIC MOYERSOEN

1986? N.V. VONKSTEEN LANGEMARK

Biographie de Thierry Martens d'Alost

A.F. Van Iseghem

P.J. Hanicq, 1852

Biographie de Thierry Martens d'Alost Premier Imprimeur de la Belgique suivie de la bibliographie de ses éditions

A.F. van Iseghem

1852, P.J. Hanicq, Malines / Spitaels-Schuermans, Alost

Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen - Provincie Oost-Vlaanderen - Arrondissement Aalst 5n 1 (A-G) 5n 2 (H-Z)

1978, Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent

Coutumes des Pays et Comté de Flandre - Quartier de Gand (Tome Troisième) Coutumes des deux Villes et Pays d'Alost (Alost et Grammont)

Comte Th. De Limburg-Stirum

1878, Fr. Gobbaerts, Bruxelles

De Boomgaard & andere gedichten

Firmin van der Poorten

1991, Eigen beheer

De Broederschappen van de kerk van den H. Martinus te Aalst

Jos Reynaert

1942, Van Fleteren, Gent

De Bruid der Zee (Zangspel in drij bedrijven)

De Tière Nestor

J. & E. Janssens, Antwerpen

De Daensistische Beweging

Reinoud D'Haese

1982, Daensmuseum en Archief van de Vlaamse sociale Strijd, Aalst

De Dender en zijn Vlaamse Steden Geraardsbergen, Ninove, Aalst, Dendermonde.

Christiaan Willems

1984, Artis-Historia, Brussel

De Gemeentepolitie van Aalst

1994, Jos Ghysens

De Ghesellen van der Rethorycke in 't Gulde van Sente Kathelinen t Aelst

Collectief

1971, Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon

De Kapel van Sint Job 1429 - 1974

Jan van der Hulst

1974, Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon

De Muziekschool te Aalst 1859 - 1979 - Het Aalsters Volksleven 3

Jos Ghysens

1980, Genootschap voor Aalsterse Geschiedenis

De Persoonsnamen gegeven aan de straten en openbare plaatsen der Stad Aalst

Petrus Van Nuffel ?

1933, Van den Broeck-Jacobs en Zoon, Aalst

De Sint-Jobkapel te Aalst

Els Geukens

1982, Dialoog

De Sint-Maartinuskerk te Aalst 1480 - 1980 - Haar bouwgeschiedenis - Haar schoonheid

Courteaux F.

1980, Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon

De Sint-Martenskerk van Aalst

Jos Reynaert

1941, C. Callewaert, Gent

De Sint-Martinuskerk te Aalst Kunstwerken I + II

Luc Robbijns

1980-1983, Inventaris v.h. Kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen, Gent

De Sloebers (Kroniek over een Aalstersche Carnavalgroep "De Sloebers" 1952- 1967)

1967, A. Van Den Bergh