Analen van den Oudheidkundigen Kring van de Stad en het voormalig Land van Aalst - Anales de la Société Archéologique de la Ville et de l'Ancien Pays d'Alost - Promenade archéologique par la route antéromaine - Lede à Wanzele.

Analen van den Oudheidkundigen Kring van de Stad en het voormalig Land van Aalst - Cartularum en Renteboek van het Begijnhof Ste. Katharina op den Zavel te Aalst

Analen van den Oudheidkundigen Kring van de Stad en het voormalig Land van Aalst - Het ontwerp van Afleidingsvaart van den Dender naar Nederschelde in de XVIIIe Eeuw.

Baardegem (deel 2)

Baardegem (Een geschiekundige verhandeling van zijn straten en gebouwen (Groot Aalst deel 2)

BARON ROMAIN MOYERSOEN EN POLITIEKE PROBLEMEN VAN ZIJN TIJD 1870-1967

Biographie de Thierry Martens d'Alost

Biographie de Thierry Martens d'Alost Premier Imprimeur de la Belgique suivie de la bibliographie de ses éditions

Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen - Provincie Oost-Vlaanderen - Arrondissement Aalst 5n 1 (A-G) 5n 2 (H-Z)

Coutumes des Pays et Comté de Flandre - Quartier de Gand (Tome Troisième) Coutumes des deux Villes et Pays d'Alost (Alost et Grammont)

De Boomgaard & andere gedichten

De Broederschappen van de kerk van den H. Martinus te Aalst

De Bruid der Zee (Zangspel in drij bedrijven)

De Daensistische Beweging

De Dender en zijn Vlaamse Steden Geraardsbergen, Ninove, Aalst, Dendermonde.

De Gemeentepolitie van Aalst

De Ghesellen van der Rethorycke in 't Gulde van Sente Kathelinen t Aelst

De Kapel van Sint Job 1429 - 1974

De Muziekschool te Aalst 1859 - 1979 - Het Aalsters Volksleven 3

De Persoonsnamen gegeven aan de straten en openbare plaatsen der Stad Aalst

De Sint-Jobkapel te Aalst

De Sint-Maartinuskerk te Aalst 1480 - 1980 - Haar bouwgeschiedenis - Haar schoonheid

De Sint-Martenskerk van Aalst

De Sint-Martinuskerk te Aalst Kunstwerken I + II

De Sloebers (Kroniek over een Aalstersche Carnavalgroep "De Sloebers" 1952- 1967)