Cartografie Cartographie

20% korting vanaf 50 Euro - 20% de remise à partir de 50 euros - 20% discount from 50 Euro

Die Nord See - Kaart van Vlaamse Kust - Vroeg 19de Eeuwse Gravure

Magnanimus miles Leodinae finibus orae Castra tenet Scotus, invidit sed Maurus adarma Provocat, ille memor veteris virtutis, in hostem Irruit, huic superest dubiae fuga sola saluti. / Een dapper schermutsinghe tusschen de Schotten ende de Spaenjaerden/ da

Algemeene Atlas der Natuurkundige en Staatkundige Aardrijkskunde ten gebruike bij het Middelbaar en Normaal Onderwijs

Anciennes Cartes Marines a la Découverte des Nouveaux Mondes 1290 - 1699

Atlas de la Mer

Atlas National de France

Mercator Cartograaf

Joan Blaeu - Atlas maior of 1665 - Gallia

Joan Blaeu - Atlas maior of 1665 - Germania, Austria & Helvetia

Joan Blaeu - Atlas maior of 1665 - Hispania - Portugal - Africa & America

Le cartographe Gerard Mercator 1512-1594

Neuer Welt-Atlas (Land und Wirtschaft aller Staaten)

Traité de topographie

Vlaanderen in Oude Kaarten (Drie Eeuwen Cartographie)

The Genoese Cartographic Tradition and Christopher Colombus

Het Hertogdom Brabant in Kaart en Prent / Zijn vier Kwartieren Leuven-Brussel-Antwerpen-'S-Hertogenbosch

Vlaanderen in oude kaarten / Drie eeuwen cartografie