Cartografie Cartographie

 

Le Sas de Gand

1726, Jacques Harrewyn

Carte de Flandre ou sont les environs d'Oudenarde, Ninove, Gerardmont

1748, Robert de Vaugondy

Zicht op Limbourg ( Uit "Descriptions des Pays-Bas" van Ludovico Guiccirdini - Decription du Duché de Lemborg) Anno 1625

1625, Ludovico Guicciardini

Prospectus castelli Groenhove. Vue et perspective du chateau de Groenhove, au village de Maldre anno 1694

1694, Harrewyn Jacob

Charlemont

1725, Gabriel Bodenehr

Onder Philips II. Gouvernerende den Pr. Van Parma, ende den Arch-Hert. Matthias. - Filuxit festiva dies que turba Brabantum Spectat Alencotum comitem periuria multa Falsaq jurantem quisiquis saturnia sperat secula fed latiut delus illo inpecrore Galli

1621, Baudartius

Hollandse opstand te Mechelen anno 1621

1621, Baudartius

C. Merian Ipern (stadzicht)

C. Merian 1651 - 1660

Overmeere Blockhuyse naar Sanderus 1728

1728, Sanderus

Aalst / Aelst / Alostum Stadsplan anno 1581

1581, Guicciardini

Notre Dame du Mont-Carmel - Ik ben zwert maar niet te min is in my de schoonheid in - S. Simon Stock - Ik zal den eersten Zaterdag hun helpen uyt dit droef geklag

18e eeuw

Plan de la Ville de Hulst

1726, Jacques Harrewyn

Kopergravure Ipern (stadzicht)

1651 - 1660. C. Merian

Magnanimus miles Leodinae finibus orae Castra tenet Scotus, invidit sed Maurus adarma Provocat, ille memor veteris virtutis, in hostem Irruit, huic superest dubiae fuga sola saluti. / Een dapper schermutsinghe tusschen de Schotten ende de Spaenjaerden/ da

1577, Baudartius

Algemeene Atlas der Natuurkundige en Staatkundige Aardrijkskunde ten gebruike bij het Middelbaar en Normaal Onderwijs

Roland J.

1901, Ad. Wesmael-Charlier Namen

Anciennes Cartes Marines a la Découverte des Nouveaux Mondes 1290 - 1699

Wigal Donald

2000, Parkstone Press, New York

Atlas de la Mer

Collectif

1978, Robert Lafont, Paris

Atlas National de France

1872, Imprimerie F. Menetrier, Paris

Mercator Cartograaf

Roger Calcoen e.a.

1994, Gemeentekrediet

Joan Blaeu - Atlas maior of 1665 - Gallia

Peter van der Krogt

2006, Taschen

Joan Blaeu - Atlas maior of 1665 - Germania, Austria & Helvetia

Peter van der Krogt

Taschen

Joan Blaeu - Atlas maior of 1665 - Hispania - Portugal - Africa & America

Peter van der Krogt

2006, Taschen

Le cartographe Gerard Mercator 1512-1594

1994, Credit Communal

Neuer Welt-Atlas (Land und Wirtschaft aller Staaten)

Dr. Eugen Th. Rimli & Dr. Ludwig Visintin

1949, Fraumünster-Verlag, Zürich

Sistilla Oppidum in Ditione Franconatum, Baronatus Tihilo Nobile