Toneel Theatre

 

!
05P00018/6
Gewicht: kg

De Kunst om zich zelf te Grimeeren

Delvoye Clement

+/- 1942, De West-Vlaamsche Boekhandel, Kortrijk

Gr.-Quarto, originele softcover uitgifteband (enkele scheurtjes), geïllustreerd buiten de tekst met foto's van gegrimeerde personages (vóór en na de grimage), 79pp. Met opdracht en signatuur van de schrijver.
04P00102/23
Gewicht: kg

En nu de moraal... 1895 - 1936 // En nu de moraal... 1936 - 1981 (Geschiedenis van het Nederlands cabaret)

Ibo Wim

1981, A.W. Sijthoff, Alphen aan den Rijn

Quarto, originele linnen uitgiftebanden en stofwikkels, uitbundig geïllustreerd met foto's en tekeningen tussen en buiten de tekst, zeer waardevol werk over het toenmalige cabaretgebeuren in Nederland, volume 1: 239pp. volume 2: 240pp. Zeer mooie staat.
01P00006/28
Gewicht: kg

Festivan der liefde door de Rotselaarse toneelgroep

Fotoalbum met originele z/w foto's

Voorstellingen van 05 - 06 - 12 maart 1955

Rolbezetting

August Nackaerts = Bastiaen (de waard uit Edelweiss)

Valentine Massant = Vroni (zijn dochter)

Marcel Van Craen = Polydoor (broer van Bastiaen)

Maria Van Craen = Annemie (schoonzuster van Bastiaen)

Jos Valckenaers = Ferdl (verloofde van Vroni)

Mathilde Valckenaers = Frau Pauline (tante van Ferdl)

René Van de Goor = Rechter Claus

Adolf Fobelets = Joachim Stokk (de dorpschampetter)

Remy De Keyser = Peter Fleischmann (de vleeshouwer)

August Van Eycken = Funk (tamboer-majoor der Huzaren)

Verleenden verder hun medewerking

Miel Deca = Algemene leiding

Mw. Deca-De Hondt = Baletten

Jos Vanden Wijngaert en zijn orkest

Aloïs Piette = Speciale lichteffecten

Leonard De Keyser = Opgever

05P00032/10
Gewicht: kg

Het Vlaamsch Toneel, inzonderheid in de XIX° Eeuw, geschreven in opdracht van den Koninklijken Toneelkring "De Morgenstar" van Brussel

Maurits Sabbe, Lode Monteyne en Hendrik Coopman Thz.

1927, J. Colassin & Co, Drukkers, Brussel

Quarto, bordeaukleurige kunstlederen halve band met versterkte hoeken, prachtige lederen rug met vergulde titel, vergulde versiering in het midden en vergulde schrijversnamen, vergulde snede bovenaan, andere sneden zijn geébarbeerd, dit boek draagt het nummer 124 van 610 genummerde exemplaren, bibliophilisch ingebonden (originele omslag mee ingebonden), houtgravures, 672pp., Prachtige staat. (Zie "Meer Details" voor extra afbeeldingen)