Vlaanderen Algemeen

 

!
17P00026/7
Weight / Gewicht: kg

Woordenboek van de Vlaamse Dialekten - Deel II Niet-Agrarische Vaktalen Aflevering 1 De Mandemaker Aflevering 2 De Strodekker Aflevering 3 Handspinner en Touwslager

Magda De Vos, Hugo Ryckeboer, Jacques Van Keymeulen

1982, Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, Rijksuniversiteit Gent

Originele uitgave. Zeer mooie staat. Octavo, softcover, originele uitgifteband, 122pp.
17P00026/8
Weight / Gewicht: kg

Woordenboek van de Vlaamse Dialekten - Deel II Niet-Agrarische Vaktalen Aflevering 2 De Strodekker

Magda De Vos, Hugo Ryckeboer, Jacques Van Keymeulen

1982, Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, Rijksuniversiteit Gent

Originele uitgave. Zeer mooie staat. Octavo, softcover, originele uitgifteband, 40pp.
17P00026/9
Weight / Gewicht: kg

Woordenboek van de Vlaamse Dialekten - Deel II Niet-Agrarische Vaktalen Aflevering 3 Handspinner en Touwslager

Magda De Vos, Hugo Ryckeboer, Jacques Van Keymeulen

1982, Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, Rijksuniversiteit Gent

Originele uitgave. Zeer mooie staat. Octavo, softcover, originele uitgifteband, 59pp.
17P00026/10
Weight / Gewicht: kg

Woordenboek van de Vlaamse Dialekten - Deel II Niet-Agrarische Vaktalen Aflevering 4 De Kuiper en de Hoepelmaker

Jacques Van Keymeulen, Kristien Van Der Sypt, Magda De Vos, Hugo Ryckeboer,

1988, Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, Rijksuniversiteit Gent

Originele uitgave. Zeer mooie staat. Octavo, softcover, originele uitgifteband, 141pp.
17P00026/2
Weight / Gewicht: kg

Woordenboek van de Vlaamse Dialekten - Inleiding

Magda De Vos, Hugo Ryckeboer, Johan Taeldeman, Willem Pée

1979, Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, Rijksuniversiteit Gent

Originele uitgave. Zeer mooie staat. Octavo, softcover, originele uitgifteband, 138pp.
17P00026/3
Weight / Gewicht: kg

Woordenboek van de Vlaamse Dialekten - Deel I Landbouwwoordenschat Aflevering I Akkerland en Weiland

Magda De Vos, Hugo Ryckeboer

1979, Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, Rijksuniversiteit Gent

Originele uitgave. Zeer mooie staat. Octavo, softcover, originele uitgifteband, 240pp.
17P00026/4
Weight / Gewicht: kg

Woordenboek van de Vlaamse Dialekten - Deel I Landbouwwoordenschat Aflevering 2 Behuizing

Magda De Vos, Hugo Ryckeboer, Jacques Van Keymeulen

1985, Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, Rijksuniversiteit Gent

Originele uitgave. Zeer mooie staat. Octavo, softcover, originele uitgifteband, 244pp.
17P00026/5
Weight / Gewicht: kg

Woordenboek van de Vlaamse Dialekten - Deel I Landbouwwoordenschat Aflevering 3 Het Erf

Magda De Vos, Hugo Ryckeboer, Jacques Van Keymeulen

1987, Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, Rijksuniversiteit Gent

Originele uitgave. Zeer mooie staat. Octavo, softcover, originele uitgifteband, 214pp.
17P00026/6
Weight / Gewicht: kg

Woordenboek van de Vlaamse Dialekten - Deel II Niet-Agrarische Vaktalen Aflevering 1 De Mandemaker

Magda De Vos, Hugo Ryckeboer, Jacques Van Keymeulen

1982, Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, Rijksuniversiteit Gent

Originele uitgave. Zeer mooie staat. Octavo, softcover, originele uitgifteband, 99pp.
08P00022/12
Weight / Gewicht: kg

100 Jaar Boerenbond in beeld

Collectief

1990, Belgische Boerenbond

Gr.-Quarto, softcover, originele uitgifteband, z/w illustraties op elke pagina, 199pp. Originele uitgave. Nieuwe staat.
11P00006/8
Weight / Gewicht: kg

20 Jaar Volksunie (Een beknopt overzicht van de wording, de stichting en de geschiedenis van de Vlaams-nationale partij)

F. Van der Elst

1974, Volksunie, Brussel

Originele uitgave. Zeer mooie staat. Quarto, hardcover, originele linnen uitgifteband, vergulde titel op het voorplat en de rug, rijk geïllustreerd met foto's in z/w buiten de tekst. Text is 128pp. Fotoalbum is 40pp.
10P00055/1
Weight / Gewicht: kg

Adel in Vlaanderen. Verleden, heden en toekomst

Jonkheer Paul de Pessemier ’s Gravendries

2010, Borgerhoff-Lamberigts,

Octavo, softcover, z/w illustraties. In 1954 verscheen het boek Adel in Vlaanderen, van de hand van Hubert d’Ydewalle, gestorven in Duits krijgsgevangenschap in april 1945. Hij beëindigde zijn manuscript enkele dagen voor zijn wegvoering en zijn weduwe liet het uitgeven na de bevrijding.De auteur behandelt erin de rol en verplichtingen van de adel in Vlaanderen; dit in een politieke en sociale context in mutatie. Jonkheer Paul de Pessemier ’s Gravendries, die eerder de biografie van ridder Hubert d’Ydewalle schreef achtte de tijd rijp een geactualiseerde versie te publiceren: Adel in Vlaanderen, verleden, heden en toekomst.  ISBN: 9789089311931  Formaat: 148 x 210 mm. 128 pagina's. Nieuwstaat.
10P00014/3
Weight / Gewicht: kg

Culturele geschiedenis van Vlaanderen - (Vlaamse Volkscultuur - Geschiedenis - Kunstgeschiedenis - Literatuur - Dagelijks Leven)

Collectief

1982, Uitgeverij Baart, Deurne/Ommen

Originele uitgave. Quarto, hardcover, originele uitgiftebanden en stofwikkels, uitbundig geïllustreerd met foto's en tekeningen in kleur en z/w, waarvan vele paginagroot, Prachtig oeuvre omvattende deel 1: Het traditionele volksleven 160 pp. Deel 2: Prehistorie, oudheid, middeleeuwen 160 pp. Deel 3: De nieuwe tijd van 1585 tot 1914 160 pp. Deel 4: De moderne tijd van 1914 tot heden 159 pp. Deel 5: Schilderkunst, miniatuurkunst, prentkunst 160 pp. Deel 6: Architectuur, beeldhouwkunst 160 pp. Deel 7: Kunstnijverheid160 pp. Deel 8 Literatuur tot eind negentiende eeuw 159 pp. Deel 9: De twintigste eeuw 160 pp.. Deel 10: Sociaal -culturele omstandigheden vroeger en nu 160 pp. Zeer mooie staat.
04P00033/10
Weight / Gewicht: kg

De Advertentie in de Nieuwsbladen

De Potter Frans

1879, Boekdrukkerij van H. Vander Schelden

Octavo, partikuliere linnen band zonder titel, boek is volledig, zeer waardevol opzoekingswerk in zeer goede staat.
08P00040/3
Weight / Gewicht: kg

De Beden in het Graafschap Vlaanderen tijdens de Regering van Keizer Karel V (1515-1550)

Maddens N.

1978, UGA, Heule

Octavo, originele softcover uitgifteband, de formeel gevraagde vrijwillige of niet verplichte belasting in Vlaanderen, 459pp. Originele uitgave. Zeer mooie staat.
08P00019/26
Weight / Gewicht: kg

De K.A.J., haard van verzet.

Collectief

1989, Uitgeverij Reinaert - Het Volk, Gent

Octavo, softcover, originele uitgifteband, geïllustreerd met z/w foto's op glanzend papier buiten de tekst en niet in de paginanummering opgenomen, 247pp. Eerste druk. Zeer mooie staat.
07P00013/23
Weight / Gewicht: kg

De Vlaamse Polyfonie

Bossuyt Ignace

1994, Davidsfonds, Leuven

Quarto, originele linnen uitgifteband, geen stofwikkel, uitbundig geïllustreerd met kleurfoto's tussen en buiten de tekst, 175pp. Originele uitgave. Nieuwstaat. ISBN 906152 843 7
05P00081/20
Weight / Gewicht: kg

De Vossen (1914-1918 VOS 1940-1945) 60 jaar Verbond van Vlaamse Oudstrijders

Dr. G. Provoost

1979, Verbond VOS vzw, Brussel

Octavo, originele uitgifteband en stofwikkel, gesigneerd door de schrijver op de titelpagina, geïllustreerd met z/w foto's buiten de tekst op glanzend papier, 170p. Eerste druk. Zeer mooie staat.
11P00004/4
Weight / Gewicht: kg

Dit Vlaanderen heb ik hartelijk lief! (ons land zoals het eertijds was)

Karel Van deuren

1975, Lannoo, Tielt

Originele uitgave. Zeer mooie staat. In-Quarto, softcover, originele uitgifteband, zeer rijk geïllustreerd met foto's tussen en buiten de tekst. Layout door Jan Van Deuren. 184pp.
06P00013/6
Weight / Gewicht: kg

Drapeaux, Bannières Souvenir de la "Vielle Flandre" - Vlaggen & Wimpels Aandenken van "Oud-Vlaendren" (Exposition Universelle et Internationale de Gand - Wereldtentoonstelling van Gent 1913)

De Cramer René

1913, Société Ancienne Belge d'Imprimerie, Bruxelles

Quarto, reliure d'origine cartonnée, abondamment illustré de 40 planches hors texte représentent des drapeaux et bannières en couleurs. Originele gekartonneerde uitgifteband, uitbundig geïllustreerd met 40 platen buiten de tekst waarop afbeeldingen in kleur van vlaggen en winpels. Élaboration et exécution de - Ontwerpen en uitvoering door René Cramer. Première édition - Eerste druk. Bel état - Mooie staat Voir illustrations dans "Plus de details" - Zie meer afbeeldingen in "Meer details"